Stacks Image 6

Våra verksamheter

Skogsbruk

Skogsmarken omfattar cirka 1.800 ha varav 1.600 ha är produktiv skogsmark. Skogsförvaltning drivs genom att tjänster i skogsbruket köps in av lokala entreprenörer. Skogsmarken består till 50% av tall och 45% av gran. Andra trädslag är björk, ek, lärk, sitkagran och svartgran som motsvarar 5% av arealen. Den årliga tillväxten på fastigheterna är cirka 9.000 m3 sk. Skogsbruket är dubbelt miljöcertifierat.
Stacks Image 55

Jakt och fiske

På fastigheterna finns goda klövviltstammar av älg, rådjur och vildsvin. Älgjakten är oftast organiserad i älgskötselområden som fördelar älgtilldelning till jaktlagen. Stora delar av jaktmarken arrenderas av jaktlag och privatpersoner. Kräftfiske arrenderas ut i några sjöar och åar. Främst är det i Vallsjön, som är en källsjö öster om Sävsjö.
Stacks Image 62

Vindkraft

PeBo Naturbruk producerar förnyelsebar el genom fyra vindturbiner. Produktionen är i genomsnitt 9.500.000 KWh per år, vilket motsvarar hushållsel till 2.000 privathushåll.
Översikt vindkraft
Fabrikat Modell Kommun Startår Produktion
Enercon E44 Växjö 2004 1.000.000 KWh/år
Enercon E53 Uppvidinge 2009 1.600.000 KWh/år
Enercon E53 Uppvidinge 2009 1.600.000 KWh/år
Enercon E82 Borgholm 2010 5.300.000 KWh/år
Stacks Image 69

Markarrende

PeBo Naturbruk arrenderar ut 22 vindkrafttomter till olika bolag och privatpersoner. Avtal är tecknade i Växjö och Vetlanda kommuner. På tio av tomterna produceras det nu förnyelsebar energi. Företaget arrenderar även ut en testbana till Volvo Construction i Braås. På banan, som är 5 km lång, genomför Volvo omfattande tester av nya maskiner och komponenter.
Stacks Image 76