Stacks Image 6

Skogsförvaltning med ansvar

PeBo Naturbruk förvaltar nio skogsfastigheter som ligger i Växjö, Ljungby, Uppvidinge, Vetlanda och Nässjö kommuner. Skogsfastigheterna omfattar cirka 2.200 ha, varav 2.100 ha skogsmark och resten åker, bete, vatten och övrig mark.
Stacks Image 35
PeBo Naturbruks affärsidé är att bruka skogsmark och övrig mark på ett långsiktigt bra sätt, vilket innebär att markens produktionsförmåga utnyttjas väl och att hänsyn tas till de olika naturvärdena. Marken skall även ge utrymme för jakt, fiske, friluftsliv och produktion av förnyelsebar el.
Peter Borg